dr Dąbrowska o detoksykacji

 

 

ZNACZENIE NATURALNEGO ODTRUWANIA ORGANIZMU W PRZYWRACANIU ZDROWIA

„Od zamierzchłych czasów ludzie poszukują skutecznego eliksiru, który uwolniłby ich od grzechów – pozwalając jednocześnie nadal je popełniać…”

Henry G. Bieler, 1993

 

Ciało człowieka zostało stworzone według odwiecznych i niezmiennych praw Natury. Czystość ciała i duszy – była w zamyśle Stwórcy wartością nadrzędną. W trosce o jej zachowanie ludzkość otrzymała szereg przykazań, których przestrzeganie miałoby wieść do wiecznej nagrody. Niestety realia życia współczesnego człowieka są inne. Niemal nagminnie są łamane prawa Natury. Na efekty nie trzeba było długo czekać: plaga chorób cywilizacyjnych, przestępstw i innych patologii są tego wyrazem.

W dzisiejszych czasach, problemem najwyższej rangi wydaje się być autointoksykacja, czyli samozatrucie i to zarówno w wymiarze cielesnym, (toksyny), jak i duchowym (grzech). Dlatego też naglącą potrzebą jest generalne oczyszczenie organizmu przez wprowadzenie do naszego stylu życia zwyczaju postu. Jako lekarz wprowadziłam do swojej praktyki internistycznej odmianę postu – tzw. dietę warzywno-owocową, po kilkunastoletnich doświadczeniach z radością dzielę się swoim spostrzeżeniem, że post – leczy ciało i ducha.

W ujęciu holistycznym człowiek, jak i każdy żywy organizm stanowi biosystem komórek, tkanek, narządów i układów, które funkcjonują jako jedna, spójna całość. Niezliczona ilość komórek podporządkowana jest sygnałom wysyłanym przez inne, nadrzędne komórki, a wszystkie razem zgodnie współdziałają ze sobą na zasadzie samoregulacji.

Równowaga zdrowotna organizmu (homeostaza) jest zapisana w materiale genetycznym każdej komórki. Nad jej utrzymaniem czuwa sieć trzech wzajemnie powiązanych układów regulacyjnych: odpornościowy (immunologiczny), hormonalny i nerwowy. Szczególną rolę spełnia tu układ immunologiczny, który stanowi centrum rozpoznawania obcych elementów (m.in. bakterii, zwyrodniałych tkanek) i ich niszczenia. Układ ten automatycznie wspiera regenerację (naprawę), w stopniu proporcjonalnym do niszczenia zwyrodnień, co zapewnia stan dynamicznej równowagi, czyli zdrowie. Układ immunologiczny – to nasz osobisty lekarz, któremu należy się nasza szczególna troska i wsparcie. Niestety, organizm człowieka, a w szczególności nasz układ odpornościowy jest ze wszystkich stron narażony na działanie toksyn. Ich źródłem może być skażone powietrze, woda, pokarmy, a także produkty odpadowe własnej przemiany materii. Szczególnym rodzajem toksyn produkowanych głównie przez własne komórki są niezwykle aktywne cząsteczki tzw. wolne rodniki, których udział w rozwoju przewlekłych chorób został już dowiedziony.

Toksemia jest główną przyczyną chorób, gdyż upośledza samo naprawcze funkcje organizmu, przyspiesza zmiany degeneracyjne i przedwczesne starzenie.

Na szczęście, nasz organizm posiada także szereg mechanizmów obronnych, zabezpieczających nas przed samozatruciem, a które związane są m.in. z samooczyszczaniem się z toksyn. Istnieje 5 narządów eliminujących toksyny z organizmu: przewód pokarmowy, płuca, skóra, układ moczowy i immunologiczny. Szczególna rola w procesach odtruwania przypada wątrobie. W przypadku nierównowagi między ilością toksyn powstających w organizmie, bądź dostających się z zewnątrz, a zdolnością organizmu do ich wydalania i neutralizacji, rozwija się toksemia. Najczęstszą przyczyną tej dysregulacji jest nadmierny dowóz pokarmu (zwłaszcza przemysłowo przetworzonego), względem rzeczywistego zapotrzebowania.

Szczególna rolę w utrzymaniu zdrowia i życia odgrywa odżywianie i oczyszczanie organizmu.

Najbardziej naturalnym pokarmem, który jednocześnie odżywia, jak i zapewnia oczyszczanie z odpadów – są pokarmy pochodzenia roślinnego, takie jak: ziarna zbóż i roślin strączkowych, orzechy, pestki, warzywa i owoce. Pokarmy te posiadają wspólne cechy:

–      są żywe (zdolne do wzrostu i wydawania nasion),

–      są źródłem wszystkich potrzebnych do życia składników pokarmowych takich jak białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, mikroelementy, enzymy, a także substancji bioaktywnych, często o właściwościach leczniczych (przeciwrakowych, przeciwzapalnych, normalizujących ciśnienie, czy poziom cukru we krwi),

–      dzięki obecności błonnika zapewniają oczyszczanie organizmu z substancji odpadowych (toksyn, cholesterolu, bakterii, metali ciężkich),

–      stanowią pożywkę dla bakterii Acidophilus syntetyzujących witaminy zwłaszcza z grupy B, w tym również witaminę B12, jak i czynników chroniących jelito przed rakiem.

Zarówno organizm człowieka, jak również pokarm roślinny stanowią naturalne biosystemy, które stykając się na płaszczyźnie jelit stanowią jeden wspólny ekosystem.

Ze względu na wyjątkową rolę jelita w procesie przyswajania pokarmów, jak i oczyszczania z toksyn zwłaszcza na tym poziomie musi być zachowana równowaga, gdyż w przeciwnym wypadku może rozwinąć się ogromna ilość przewlekłych chorób o charakterze zapalnym, zwyrodnieniowym, z miażdżycą i nowotworami na czele.

Pokarmy przetworzone ręką człowieka takie jak np. biała mąka, cukier, utwardzone przemysłowo oleje, używki, czy chemiczne dodatki – są to zwyrodniałe pokarmy, które nie spełniają kryteriów biosystemów i dlatego też są szczególnie drażniące dla przewodu pokarmowego, mają niekorzystny wpływ na florę jelitową i sprzyjają rozwojowi toksemii. Pożywienie bogate w cukry – stanowi pożywkę dla bakterii fermentacji alkoholowej i grzybów. Pokarmy bogate w białko zwierzęce i tłuszcze sprzyjają rozwojowi bakterii gnilnych, których toksyny mogą doprowadzić do rozwoju nawet nowotworu złośliwego jelita.

Wielki uczony rosyjski, laureat nagrody Nobla w 1908 roku – Miecznikow – zwrócił uwagę, na znaczenie utrzymania czystości ekosystemu jelita – jako czynnika sprzyjającego długowieczności. Swoją hipotezę oparł na obserwacji długowiecznych ludów zamieszkujących Kaukaz, którzy często spożywali produkty bogate w bakterie kwasu mlekowego (jogurt). W dzisiejszych czasach nauka znajduje coraz więcej dowodów na to, że rodzaj flory jelitowej może być związany przyczynowo z rozwojem wielu chorób.

Złe trawienie, wydaje się odgrywać szczególną rolę w rozwoju chorób nie tylko przewodu pokarmowego, ale także innych, takich jak np. reumatyzm, zespół przewlekłego zmęczenia, egzema, łuszczyca, migrena, alergie pokarmowe. Pojawiają się doniesienia naukowe o znalezieniu bakterii pochodzących z jelit w stawach w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, a także w innych narządach w przypadku chorób autoimmunologicznych. Niedawno opisano zespół nadmiernej przepuszczalności jelit tzw. zespołu przeciekania jelita w przypadku chorób zapalnych jelit, grzybicy jelit (Candida albicans) w następstwie antybiotykoterapii, również po sterydowych i niesterydowych lekach przeciwzapalnych, w nadkwasocie i in. W takich przypadkach niekompletnie strawione składniki pokarmowe (peptydy) mogą przedostać się przez barierę jelitową do krwi i być powodem reakcji immunologicznej. U niektórych pacjentów z chorobami alergicznymi stwierdzono we krwi obecność nie strawionych cząsteczek białka pochodzącego z mleka krowiego. Opisano przypadki poprawy klinicznej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, czy astmą po odstawieniu z diety mleka i nabiału. Próba ponownego włączenia mleka zakończyła się nawrotem choroby. Najczęstszą przyczyną dysfunkcji narządów wydalniczych są zaparcia, złe trawienie, osłabiona funkcja wątroby, niewydolność nerek. Szczególnie ciężka toksemia może powstać w przypadku upośledzenia funkcji dwóch, lub więcej narządów wydalniczych, jak na przykład współistnienie zaparć i uszkodzenia wątroby.

Toksemia może objawiać się klinicznie uczuciem chronicznego zmęczenia, bólem głowy, bezsennością lub nadmierną sennością, skłonnością do przeziębień, trudnością koncentracji, niechęcią do pracy, alergią, bólami stawowymi.

Zgodnie z poglądami Hansa-Heinricha Reckewega1 (1905-1985) twórcy homotoksykologii, przyczyną chorób i dolegliwości jest oddziaływanie na ludzki organizm tych trucizn (toksyn). W myśl tej teorii objawy chorobowe są wyrazem reakcji tkanek na toksyny.

W zależności od stopnia zaawansowania procesu wyróżnia się 6 okresów:

1)   faza wydalania toksyn (katar, obłożony język, wymioty, pokrzywka),

2)   zapalenie (gorączka, ostre stany zapalne),

3)   magazynowanie substancji (złogi cholesterolu, kamica),

4)   faza impregnacji (przewlekłe stany zapalne),

5)   faza degeneracji (zwyrodnienia narządów),

6)   faza nowotworzenia (nowotwory).

Podobny pogląd o związku chorób z toksemią wyrażał także lekarz amerykański dr John H. Tilden2 i wielu innych. Najskuteczniejszą i zarazem najbardziej naturalną metodą odtruwania organizmu z toksyn okazała się oczyszczająca głodówka3, lub jej modyfikacja – dieta warzywno-owocowa4. Ze stosowaniem diety warzywnej posiadamy już kilkuletnie doświadczenie. Kuracja ta okazała się skuteczną metodą nie tylko profilaktyki i leczenia, ale także lekarstwem dla ducha, sprzyjając rozwojowi twórczości, duchowości, harmonii wewnętrznej i z otoczeniem. Kuracja warzywno-owocowa zarówno oczyszcza (detoksykuje) organizm, jak i uzupełnia szereg witamin, mikroelementów i innych substancji czynnych (biokatalizatorów). Jednocześnie uszczelnia ścianę jelit, co hamuje napływ toksyn do krwi, sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii jelitowych.

Na początku kuracji, w miarę odtruwania organizmu, mogą pojawić się krótkotrwałe kryzysy ozdrowieńcze np. osłabienie, bóle głowy, nudności, biegunka, stany podgorączkowe itp., jako wyraz uwolnienia toksyn z tkanek do krwi. Podobne objawy można obserwować także po zastosowaniu innych naturalnych metod oczyszczania organizmu z toksyn np. podczas leczenia ziołami, homeopatią, czy akupresurą. W razie pojawienia się bólów głowy, czy innych dolegliwości – można wykonać oczyszczenie jelit (lewatywa), gdyż wówczas organizm pozbywa się dużych ilości toksyn i następuje szybka poprawa stanu zdrowia.

Detoksykacja organizmu w wyniku zastosowania kuracji warzywno-owocowej znalazła zastosowanie również w leczeniu nowotworów w niektórych ośrodkach na świecie.

W Instytucie Gersona w Teksasie od wielu lat z dużym powodzeniem są leczeni pacjenci z chorobami nowotworowymi za pomocą diety opartej głownie na warzywach, oraz wlewów doodbytniczych z ekstraktu kawy. Kofeina podana w formie wlewów rozszerza drogi żółciowe, ułatwiając tym samym odpływ toksyn z żółcią. W swojej książce Gerson5 opisał pozytywne wyniki leczenia tą metodą u ponad 50 pacjentów z chorobą nowotworową.

Polski misjonarz z Peru o. Edmund Szeliga, chcąc wspomóc wydalanie toksyn z organizmu, przebadał i praktycznie wykorzystał w leczeniu raka zioła z puszczy amazońskiej, w połączeniu z dietą opartą również na warzywach i owocach (bez białka zwierzęcego).

Fakty wyleczeń nawet nowotworów, dzięki naturalnemu usuwaniu toksyn z organizmu, potwierdzają prawdziwość hipotezy Reckewega, że toksyny są przyczyną wszystkich chorób.

Zasady leczenia dietą warzywno-owocową

Kuracja dietą warzywno-owocowa jest odmianą postu, gdyż jest bardzo nisko kaloryczna i ubogo białkowa. Przez okres od kilku dni do 6 tygodni zaleca się dietę opartą na takich warzywach jak: korzeniowe (marchew, buraki, seler, pietruszka, rzodkiew, chrzan), kapustne (kapusta, kalafior, brokuł), cebulowe (cebula, por, czosnek), dyniowate (dynia, kabaczek, ogórki), psiankowate (pomidor, papryka), liściaste (sałata, zioła). Równocześnie można spożywać owoce, takie jak: jabłka grejpfruty, cytryny i nieduże ilości jagód.

Warzywa i owoce można jeść na surowo, w postaci surówek, soków, zup warzywnych przyprawianych ziołami, warzyw duszonych, pieczonych, herbat, kompotów bez cukru itp. W czasie kuracji nie należy dodawać do potraw żadnych innych składników jak np. oleju, chleba, kasz itp., gdyż wówczas zostaje przerwany proces tzw. odżywiania wewnętrznego, a więc zostaną zahamowane główne systemy samoregulacji organizmu, czyli samo leczenia. Również nie należy pić kawy, mocnej herbaty, alkoholu, ani palić papierosów. Przestrzeganie zasad diety powoduje ustąpienie głodu, a najczęściej zanika też pożądanie słodyczy, mięsa i innych używek.

Po kuracji odtruwającej zaleca się włączenia żywienia pełnowartościowego, opartego na naturalnych, nie oczyszczonych przemysłowo pokarmach pochodzenia głównie roślinnego i wprowadzenia na stałe zwyczaju postów na warzywach i owocach np. 1-2 dni w tygodniu, albo 1 tydzień diety w miesiącu, lub inaczej. Leczenie wspomaga aktywny ruch np. gimnastyka. Dzięki takiemu stylowi życia udaje się najczęściej utrwalić wyniki leczenia i zapobiec nawrotom chorób, gdyż tajemnica zdrowia i długowieczności tkwi w utrzymaniu czystości wewnętrznej ciała.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem kuracji warzywno-owocowej mogą skorzystać z formy wczasów zdrowotnych w dwóch ośrodkach w Gołubiu Kaszubskim6, funkcjonujących już od 4 lat w systemie całorocznym.

Dla ilustracji zdolności samoleczących organizmu, uruchamianych dzięki postnym kuracjom warzywno-owocowym, przedstawiamy niektóre przypadki kliniczne, w których uzyskano ewidentną poprawę, bądź zupełne wyleczenie:

–      wyleczenie gronkowcowego zapalenia ucha (wraz z ustąpieniem głuchoty), trwającego przez 50 lat i opornego na tradycyjne leczenie antybiotykami u pacjentki po 6 tygodniach diety warzywno-owocowej. Obecnie jest 3-ci rok bez nawrotów choroby, bez leków, zachowuje dietę opartą na owocach, warzywach i nasionach strączkowych;

–      wyleczenie dietą ropnego zapalenia wałów paznokciowych nóg, leczonego bez efektu przez 3 lata antybiotykami u młodej kobiety, obecnie mija drugi rok, jak jest bez nawrotów;

–      ustąpienie po 6-tygodniowej kuracji dietą ropnych przetok (trwających 2 lata, mimo antybiotyków) po przeszczepie sztucznego stawu biodrowego, zakażonego gronkowcem;

–      wyleczenie gronkowcowego zapalenia kości (obojczyka, kręgosłupa i kciuka), oraz cukrzycy po kilkukrotnie powtarzanych kuracjach dietą warzywno-owocową u 65-letniego księdza (obecnie jest 9 rok bez nawrotów);

–      całkowite ustąpienie zakażonej bakterią skrzepliny o średnicy 2 cm, przytwierdzonej do zastawki aortalnej po 3,5 miesiąca leczenia dietą warzywną i okresowo pełnowartościową i antybiotykiem u 70-letniego pacjenta. Pacjent dzięki kuracji zdołał uniknąć operacji wszczepienia sztucznej zastawki;

–      samoistna korekcja zwyrodnienia w stawie biodrowym (odrzucenie kul), cofnięcie podskórnych guzków dnawych, oraz guzka – nerwiaka nadoczodołowgo wielkości ziarna bobu, u pacjentki 45-letniej po 7 tygodniach diety warzywno-owocowej;

–      ustąpienie bólów stawu żuchwowego i trzeszczenia wszystkich stawów, trwających przez 2-lata i opornych na leki przeciwzapalne u młodej kobiety po 2-krotnie powtórzonej 6-tygodniowej kuracji dietą warzywną;

–      uniknięcie by-passów z powodu zaawansowanej choroby wieńcowej i powrotu do sportu pacjenta lat 60, po kilku 6-tygodniowych kuracjach dietą warzywną;

–      ustąpienie rozległych pęcherzowych zmian skórnych w przebiegu porfirii skórnej u pacjenta lat 40 po kilkukrotnych kuracjach dietą warzywną (obecnie jest 6-ty rok bez nawrotów);

–      ustąpienie wieloletniej łuszczycy u młodej kobiety po 10 tygodniach kuracji dietą warzywną;

–      przywrócenie produkcji łez i śliny po 10 latach trwania zespołu suchości oczu i jamy ustnej – u 47-letniej pacjentki, po kilkakrotnie powtarzanych kuracjach warzywno-owocowych. Obecnie mija drugi rok, jak nie potrzebuje zakrapiać – tzw. sztucznych łez i nie ma bólów gałek ocznych, ani stawów;

–      redukcja 80 kg wagi u pacjenta ważącego 178 kg (wzrost 188 cm) po 8 miesiącach okresowo powtarzanych kuracji dietą warzywno-owocową;

–      całkowite wygojenie głębokich owrzodzeń podudzi, trwających przez 15 lat u 85-letniego pacjenta po kuracji 6-tygodniową dietą. Równocześnie ustąpiły ciemne przebarwienia skóry podudzi, sinica i obrzęki;

–      ustąpienie uporczywej, opornej na leczenie arytmii serca, wraz z redukcją 50 kg wagi u pacjenta z otyłością (150 kg, wzrost 178 cm) po kilkakrotnie powtarzanych kuracjach dietą i zmianie modelu żywienia (obecnie jest 5-ty rok bez nawrotów arytmii, utrzymuje wagę 100 kg);

–      uniknięcie operacji przeszczepu sztucznego stawu kolanowego z powodu zwyrodnienia po kilkukrotnych kuracjach dietą warzywną (redukcja 25 kg nadwagi), ustąpienie bólów kolan trwających 1 rok.

Po przeprowadzeniu kuracji dietą warzywną zwykle obserwuje się u chorych przypływ sił, oporność na infekcje, wyregulowanie wypróżnień, ustąpienie zespołu przewlekłego zmęczenia, poprawę snu, normalizację odczynu OB., poziomu lipidów krwi i innych badań biochemicznych, normalizację ciśnienia tętniczego krwi i to zarówno w przypadkach nadciśnienia, jak i niedociśnienia. Obecnie w opracowaniu znajduje się książkach o świadectwach uzdrowień dzięki diecie warzywno-owocowej7.

UWAGA! Osoby stosujące leki chemiczne powinny przeprowadzać kurację pod nadzorem lekarza. Pacjenci przyjmujący insulinę powinni być hospitalizowani na czas kuracji, ze względu na niebezpieczeństwo hipoglikemii w czasie redukcji dawek insuliny. Przeciwwskazaniem do diety warzywnej jest nadczynność tarczycy, gruźlica, niewydolność narządów, ostra porfiria, krańcowe wyniszczenie.

Należy sądzić, że problem naturalnego oczyszczania organizmu z toksyn (detoksykacja) jako skutecznej i ekonomicznej metody przywracania zdrowia doczeka się niebawem należnego uznania i znajdzie powszechne zastosowanie w medycynie XXI wieku.

dr med. Ewa Dąbrowska

KALENDARZ ROLNIKÓW 2000

1       Schmid F. i wsp.: Homotoksykologia kliniczna. Aurelia-Verlag Baden Baden 1998

2       Tilden J.H.: Toksemia – przyczyna wszystkich chorób. Interspar

3       Lützner H.: Głodówka zdrowotna. Cedrus Publishing House, Warszawa 1993

4       Dąbrowska E.: Ciało i ducha ratować żywieniem. Michalineum

5       Gerson M.: A cancer therapy. Results of fifty patients. Station Hill Press 1997 (email: info@gerson.org)

6       Ośrodki w Gołubiu Kaszubskim: Wald-Tour tel. (058) 684-37-39 i pensjonat U Zbója tel. (058) 684-36-57