Ekolekarze

Misją strony jest upowszechnianie wiedzy o prawdziwej duchowej naturze człowieka, jego potrzebach, możliwościach oraz pomoc w budowaniu silnego zdrowia fizycznego i psychicznego naturalnymi, powszechnie dostępnymi metodami. 

Na stronie propagujemy teksty i usługi lekarzy i pracowników naukowych uczelni medycznych, dla których dobro pacjenta oraz szacunek dla życia jest wartością nadrzędną.

O autorach:

Dr Lawrence Wilson –  lekarz, naturoterapeuta, posiada szerokie wykształcenie w zakresie medycyny, zarówno akademickiej, jak i tradycyjnej. Specjalizuje się w detoksykacji i jest światowym ekspertem w dziedzinie Nutritional Balancing. Od ponad 30 lat zajmuje się promowaniem zdrowego, naturalnego stylu życia oraz naturalnej terapii chorób poprzez głęboką detoksykację ducha i ciała. Jest założycielem The Center of Development w Arizonie, autorem ośmiu książek i ponad 1200 artykułów dostępnych bezpłatnie na jego stronie: www.drlwilson.com. Jego misją jest bezinteresowne upowszechnianie wiedzy o prostej i taniej, dostępnej dla każdego, metodzie uzdrawiania, jaką jest równoważenie ducha i ciała za pomocą Nutritional Balancing. Aktualnie poświęcił się całkowicie pracy naukowej. Konsultacji pod jego nadzorem udzielają jego uczniowie, których lista wraz z kontaktami znajduje się na jego stronie. 

Kontakt i więcej o doktorze Wilsonie tutaj: http://drlwilson.com/DR.WILSON.POLISH.pdf

 

Dr n. med. Ewa Dąbrowska – wieloletni pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie pracowała do roku 1999 na stanowisku adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych. Przeprowadziła badania naukowe z zakresu immunologii uzyskując w roku 1978 tytuł doktora nauk medycznych.

W roku 1992 napisała pracę „Znaczenie zaburzeń immunologicznych w porfirii późnej skórnej”, która miała stanowić podstawę rozprawy habilitacyjnej. Jednakże w tym czasie do rozprawy nie doszło, gdyż wnioski wypływające z tej pracy nakierowały wówczas jej uwagę na niedocenianą jak dotąd priorytetową rolę żywienia w leczeniu chorób cywilizacyjnych, którą należało rozwinąć i potwierdzić naukowo i w praktyce.
Wynikiem tych badań było opracowanie nowatorskiej diety warzywno – owocowej odtruwającej i wspomagającej własne, samoleczące mechanizmy. Inspiracją stały się publikacje doc. dr Kingi Wiśniewskiej – Roszkowskiej dotyczące głodówek zdrowotnych. Zachęcające wyniki uzyskane dzięki tej diecie skłoniły ją do upowszechnienia tej metody w praktyce. Efektem było powstanie w 1994 roku pierwszego tego typu Ośrodka Wczasów Zdrowotnych z dietą warzywno – owocową w pensjonacie „U Zbója” w Gołubiu na Kaszubach. Z jej inicjatywy zostało powołane w 1995 roku Stowarzyszenie „Re-Vita” które jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Klasycznej Medycyny Naturalnej. W roku 1996 powstał drugi ośrodek wczasów zdrowotnych – WALDTOUR-REVITA Kaszubskie Centrum Promocji Zdrowia Sp. z o.o. A w 2000 roku wprowadziliśmy dietę warzywno owocową w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wczasowym „SOFRA” Sp. z o.o. w Mielnie – Unieściu.

Ewa Dąbrowska jest autorem 50 prac naukowych i ponad 100 doniesień naukowych. Jest mężatką, posiada 2 synów. Jej mąż -znany podróżnik Wojciech Dąbrowski z zawodu inżynier elektronik jest autorem wydanej w 2008 roku książki pt. „Na 7 Kontynentów. Notatnik podróżnika”.  (http://www.kontynenty.net/). Więcej o dr Dąbrowskiej www.ewadabrowska.pl

Kontakt: ew@ewadąbrowska.pl

dr Katarzyna Nowak

Lekarz internista z ponad 20 letnim doświadczeniem, Certyfikowany lekarz Naprotechnologii, Certyfikowany konsultant Oxford Biomedical Technologies, Doradca klubu Vive Tauron Kielce w zakresie żywienia, Dyrektor ds. medycznych Centrum Medycznego Omega.

Od wielu lat zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem nadwrażliwości pokarmowych oraz wpływem żywienia na ludzki organizm.

Współpracuje z: Stanford University of California, USA, Creighton University, Nebraska, USA, ISO-LAB sp. z o.o., Warszawa, Centrum Medycznych Omega, Kielce.

Kontakt: katarzyna.nowak@omega.kielce.pl

 

dr nauk med. Jacek Maria Norkowski OP

Doktor nauk medycznych i dominikanin, jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu. Po ukończeniu w 1982 r. studiów medycznych wstąpił do zakonu dominikanów. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Krakowie. W 1990 r. na Papieskiej Akademii Teologicznej uzyskał tytuł magistra filozofii za pracę na temat teorii powstawania i rozwoju świadomości u człowieka. W latach 1991-92 odbył staż w centrum bioetycznym Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center w Bostonie. Tu zainteresował się problemem kryteriów śmierci człowieka, koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących chorych w stanach terminalnych oraz dawców organów do przeszczepów. Zaowocowało to dalszymi studiami, podjętymi w Rzymie i zakończonymi w 2003 r. na uniwersytecie Angelicum obroną licencjatu poświęconego tematowi tzw. mózgowych kryteriów śmierci człowieka.

W 2009 r. obronił na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika/Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera pracę doktorską „Śpiączka pourazowa, stan wegetatywny oraz śmierć mózgowa w świetle wybranego piśmiennictwa. Ewolucja poglądów medycznych i jej etyczne implikacje”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Jana Talara. W kręgu zainteresowań o. Jacka Marii Norkowskiego znajdują się również inne tematy z pogranicza medycyny, etyki i filozofii, coraz ważniejsze dla całego społeczeństwa.

 

Lek. med. Anna Sosnowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), staż m.in. w Instytucie Matki i Dziecka (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc).  Od 30 lat  jej misją jest promowanie zdrowego stylu życia oraz naturalnych metod terapii w ramach konsultacji, wczasów zdrowotnych oraz warsztatów i wykładów. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekomedycyny. W kontakcie z pacjentami stara się przede wszystkim przywrócić im wiarę w doskonałość  mechanizmów obronnych organizmu a także przekazać wiedzę o tym, jak tym mechanizmom nie przeszkadzać oraz jak je wspierać przez przywracanie  równowagi ducha i ciała. Wierzy, że nie ma chorób nieuleczalnych ale nie każdy pozwoli sobie pomóc. 

Kontakt: info@annasosnowska.pl

cdn.

 

Nota prawna

Informacje i wszelkie instrukcje zawarte na tej stronie nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia i przepisywania leków w przypadku jakichkolwiek chorób i stanów. 

Uwaga!

Nawet artykuły napisane przez lekarzy nie mają oficjalnego charakteru lekarskiego, to znaczy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy upowszechniane przez oficjalną medycynę akademicką, lecz jedynie osobiste i prywatne doświadczenia i obserwacje autorów.